TOBOGGAN

نوشته شده توسط Super User on . Posted in محصولات ( coffee table )

کد: HM-T50

شماره ثبت طرح صنعتی : ID-9177

هیچ چیز مشترکی در این طرح وجود ندارد. میزی منحصربه فرد با نقوش چوب طبیعی که به وسیله تعادل بین منحنی و خط راست ایجاد شده است . رویکرد زیبایی شناسی این ترکیب میتواند هر بیننده ای را در یک نگاه مجذوب خود کند.