Customer's Idea

نوشته شده توسط mansouri on . Posted in Uncategorised

ما ایده هایتان را برایتان میسازیم.

تاکنون بخشی از ایده های طراحی شده توسط طراحان زبردست به علت مشکلات و یا حتی عدم توانایی در ساخت و اجرا  از لحاظ میزان شعاع خمش ، ابعاد ، فرم خمش و به خصوص کیفیت نهایی محصول مورد نظر، در همان مرحله بلوکه شده و باقی میمانند .با ما دیگر نگران این پیشامد نباشید و تنها افکار خود را معطوف به خلق آثار منحصر به فرد و خلاقانه کنید .

گروه دست ساز در راستای افزایش انعطاف پذیری و آزادی عمل در اجرای پروژه های طراحی شده توسط شما عزیزان ، امتیازاتی از قبیل محفوظ بودن طرح های اجرا شده و حتی مونوپولینگ  را نیز برای مراجعین خود قائل است .

 

1